EU Projekti

HAMAG BICRO

Obrada i montaža kamena "Kamen" Vl. Anto Josipović u suradnji sa HAMAG BICRO kroz program "ESIF financijski instrumenti" je financirala svoju novu opremu u proizvodnom pogonu, nabavljena oprema CNC stroj za rezanje kamena marke CMS ANTEA CNC, Mosnu dizalicu marke Prim Co Company JMD1266/19, te viličar marke Mitsubishi FD30N2